EN / SV

Välkommen till Index Invest International AB (publ)!

Vi är ett kostnadseffektivt och dynamiskt fastighetsbolag som skapar exklusiva bostäder och samtidigt levererar exceptionella resultat. Det speciella med oss är vår dubbla marknadsstrategi som gör att vi kan anpassa oss till de olika cyklerna i Nordamerika och Sverige.

Index är beprövat och har konsekvent utvecklat framgångsrika projekt med tillförlitlig avkastning genom sunda investeringspolicyer och innovativ fastighetsutveckling. Du hittar mer information om oss under rubrikerna ovan.