Fastighetsgestaltning (fasad, gårdar, gemensamhets­utrymmen) i harmoni med sin omgivning som optimerar potentialen.