Omsorgsfullt utvalda materialval av god kvalitet och med hög stilkänsla.