Fågelnästet

I centrala Norrtälje – på kontorsfastigheten Pelikanens tak – uppförde Index Residence tillsammans med Centrumfastigheter, ett helt nytt kvarter med 18 bostadsrättsradhus, byggda ovanpå en tämligen ordinär tvåvåningsbyggnad. Radhusen som växte upp här hämtade inspiration från engelska så kallade ”townhouses”, radhus i urban stadsmiljö. Detta skapade inte bara ett trivsamt boende med villakänsla mitt i staden, utan också ett nytt och annorlunda arkitektoniskt uttryck. Ett ordinärt hus förvandlades genom kreativitet, kunskap och passion till Fågelnästet – en unik pärla mitt i centrala Norrtälje.

Detta sätt att bygga kallas tre-dimensionell fastighetsbildning vilket är särskilt effektivt i tätbebyggda områden. Radhusen i Fågelnästet är indragna från den befintliga byggnadens takfot och har stora fönster av trä i kupor och burspråk. På detta sätt skiljer sig den nya delen tydligt från den gamla samtidigt som man bevarar och respekterar den ursprungliga arkitektoniska idén. Fågelnästet ritades av Olle Rex Arkitektbyrå och stod klart för inflyttning i början av 2007.