Index Residence

Brandceller, nödutgångar och räddningshiss

Så ska nya höghusen I hamnen klara en storbrand

Varje vecka växer det som ska bli Soltornet, ett 55 meter högt hus i Norrtälje hamn. Lite längre ut på kajen kommer Havstornet på 69 meter. Men räddningstjänstens stegbil når till våning åtta, knappt halvvägs upp. Hur ska det gå om det börjar brinna?

– Vi känner oss mer trygga med nybyggda projekt som i hamnen än med en del historiska byggnader och äldre radhus, säger Bjarne Hansson, enhetschef på räddningstjänsten i Norrtälje kommun.Det 55 meter höga Soltornet ska innehålla 87 lägenheter i de 17 våningarna. Huset byggs av betongelement och stommen består av stålbalkar. Fasaden kommer att vara i brandskyddsbehandlat trä.

– Byggherren efterlever de regler som finns. Vi vet att duktiga brandskyddsexperter har varit med och tagit fram ritningarna och att planerna sedan granskats av certifierad sakkunnig. I huset kommer det att finnas en fast trycksatt vattenledning där räddningstjänsten kan koppla på sina slangar i trapphuset på vartannat våningsplan, så att räddningstjänsten slipper dra slang uppför alla trappor.

Lagen kräver två utrymningsvägar ur nya byggnader. Ofta är det en inre trappa och en yttre brandstege eller brandtrappa, men i Soltornet blir det två inre utrymningsvägar: en trappa och en räddningshiss.     Räddningstjänsten tycker att det är bra att bägge utrymningsvägarna är fasta, så att det inte krävs att de kommer med en stege för att folk ska kunna komma ut.

Räddningshissen kan drivas med reservkraft om strömmen bryts i huset. Reservkraften räcker längre tid än en utrymning förväntas ta. På varje våning finns en luftsluss med branddörrar till räddningshissen och till trapphuset samt till utrymmena där lägenhetsdörrarna finns. Det är för att inte båda utrymningsvägarna ska kunna bli oanvändbara vid en brand. Folk ska kunna komma ut antingen via trappan eller räddningshissen. Branddörrarna ställs upp med magneter men stängs automatiskt om brandlarmet går.Precis som i alla trapphus kommer det att vara förbjudet att förvara brandfarligt material eller saker som kan vara i vägen vid en utrymning. Det gäller till exempel barnvagnar och cyklar.

I moderna hus utgör varje lägenhet en brandcell. Blir det rökfyllt utanför lägenheten är man tryggast inne i sin egen lägenhet. En brandcell är konstruerad för att hålla emot brand och rök i minst en timme.Vid en brand i ett flerfamiljshus i Rinkeby omkom flera personer som försökte ta sig ut genom ett rökfyllt trapphus. – Hade de stannat i lägenheten hade de klarat sig. Instinkten kan gå emot brand-skyddet, säger Bjarne Hansson.

Bild och text, Norrtelje Tidning 180223

STORSLAGNA PLANER MED BAD OCH VATTEN PARK I NORRTÄLJE HAMN

Dammar ska rena dagvatten och bilda en ny park, galärparken. Här blir det möjlighet för lärande, lek och avslappning vid pir, dammar, hamnbad och en ”midsommarplats”. – Det blir en unik plats att vistas på, säger Carolina Sahlén, projektledare för hållbarhet i Norrtälje hamn.

LÄS MER

BOSTADSUTVECKLARE GÅR MOT STRÖMMEN

Under året har flera stora bostadsutvecklare dragit i handbromsen och tvingats att vila stora bostadsprojekt. Men Index Residence, som bygger de båda tornen i Norrtälje hamn, valde en annan väg och nu är mer än hälften av bostäderna sålda i Havstornet som ska stå klart 2021.

LÄS MER