SISTA PÅLEN I MARKEN FÖR ORANGERIET

Första delmålet i produktionen nåddes härom dagen genom att vi slog ned den sista pålen i marken för grundläggningen av Brf Orangeriet

Totalt har vi slagit ner 21 430 meter, med andra ord, drygt 2,1 mil stålpålar.

Vi är redan ingång med nästa steg i produktionen såsom  gjutningar av kantbalkar, hissgropar och läggning av värmekulvert i södra delen av fastigheten och inom en månad kommer första delen av betongplattan att gjutas.

Index Residence tecknar nytt Markanvisningsavtal

Index Residence tecknar nytt markanvisningsavtal med Österåkers kommun gällande kanalstaden i Österåker, vilket innebär att arbetet kan inledas med att ta fram en detaljplan för del av Tuna 3:1 inom området Kanalstaden.

LÄS MER