SISTA PÅLEN I MARKEN FÖR ORANGERIET

Första delmålet i produktionen nåddes härom dagen genom att vi slog ned den sista pålen i marken för grundläggningen av Brf Orangeriet

Totalt har vi slagit ner 21 430 meter, med andra ord, drygt 2,1 mil stålpålar.

Vi är redan ingång med nästa steg i produktionen såsom  gjutningar av kantbalkar, hissgropar och läggning av värmekulvert i södra delen av fastigheten och inom en månad kommer första delen av betongplattan att gjutas.