STORSLAGNA PLANER MED BAD OCH VATTEN PARK I NORRTÄLJE HAMN

Dammar ska rena dagvatten och bilda en ny park, galärparken. Här blir det möjlighet för lärande, lek och avslappning vid pir, dammar, hamnbad och en ”midsommarplats”. – Det blir en unik plats att vistas på, säger Carolina Sahlén, projektledare för hållbarhet i Norrtälje hamn.

En ny park som går under arbetsnamnet Galärparken, planeras i Norrtälje Hamns östra del. Där ska dammar som renar dagvatten bli ett utflyktsmål liksom ett hamnbad och en ”Midsommarplats” för umgänge och lek. Längst österut i hamnen finns i dag en gammal pir kvar sedan det gick färjetrafik på 1970-talet. Där är det tänkt att hamnbadet ska ligga, omgärdat av flytbrygga och trädäck på pålar så att havsvattnet kan cirkulera.

– I hamnbadet kan det bli plats för både motionssim och lek, men hur man möblerar, om det ska vara hopptorn och flytbrygga eller inte, är än så länge bara idéer, säger Carolina Sahlén, projektledare för hållbarhet i Norrtälje hamn.

Det blir en ny spont, nya pålar och ett betongdäck på den befintliga piren. Längre fram i tiden kan där också bli en publik byggnad, men än så länge är det bara på idéstadiet. – Det måste först fattas ett beslut vad byggnaden ska användas till. Det finns många möjligheter som kafé, service till badet och samlingsplats för till exempel kultur och utbildning, säger Carolina Sahlén.

Bortanför piren sticker fortfarande pålar, så kallade dykdalber, i betong upp ur vattnet. Vid dem förtöjde färjor förr och de ska få finnas kvar som ett minne från den tiden. De ska också bli fästen till nya bryggor som ska leda ut till en tänkt utsiktsplats där man kan titta ut över viken. – Det är en vacker plats alla årstider. Där finns också idéer på att bygga en liten byggnad som till exempel skulle kunna vara en bastu, säger Carolina Sahlén.

Mellan dammarna och Port Arthur-udden blir det en parkyta, ”Midsommarplatsen”. Den är tänkt för olika aktiviteter som picknick, sola, leka eller bara vara och vill man ta sig ett dopp är det nära till hamnbadet. På Port Arthur-udden undersöks möjligheten att anlägga en ramp för sjösättning av mindre båtar, fritidsbåtar. Det kan också bli en mindre brygga i anslutning så att man kan lasta i och ur saker från båten. Om det blir en småbåtshamn i området är ännu förtidigt att säga, men tanken finns.

– Det finns möjlighet för vidareutveckling av området, men det är inget vi jobbar aktivt med just nu, säger Carolina Sahlén. Sjösättning av större fritidsbåtar kan bli möjligt vid Hamnplan vid bestämda tillfällen framöver. Hamnpiren kan också få flytbryggor för att skapa båtplatser till dagbesökare.

– De är tänkta för de som vill göra något över dagen, ta del i aktiviteter och uträtta ärenden, säger Carolina Sahlén.

Som NT tidigare har berättat rinner det i dag ut orenat dagvatten från stora områden rätt ut i Norrtäljeviken. Det ska det bli slut med tack vare två anläggningar i hamnen.  Den ena reningsanläggningen kommer att ligga parallellt med kajen, under ett bryggdäck, och byggs 2019. Den kommer att ta hand om ungefär 25 procent av allt orent dagvatten som rinner ner till Norrtälje hamn och vidare ut i viken. Resterande 75 procent, drygt 47 hektar, ska anläggningen i Galärparken ta hand om. Många föroreningar, som tungmetaller, tjärämnen, kväve och fosfor sedimenteras där de rinner ut i dammarna som ska uppehålla och rena vattnet i 24 timmar innan det till slut rinner ut i viken.

– Vid sällsynta extrema regn, större än så kallade 20 års regn, får dammen rinna över ut i Norrtäljeviken för att undvika översvämning på land, säger Carolina Sahlén.

Dammarna kommer att integreras i Galärparken, där man ska kunna gå genom dagvattenparken på spångar och bryggor som binds samman med hamnpiren, badet och ”Midsommarplatsen”. Vid dammarna ska det finnas möjlighet till stopp för lärande för den nyfikne eller bara för en paus.

– Det blir en plats där det till exempel kan finnas information om parkens och områdets natur och miljönytta, både för allmänheten och pedagogisk verksamhet, säger Carolina Sahlén. Galärparken blir Norrtälje Hamns största grönområde och tanken är att det ska bli ett utflyktsmål för alla.

– Det är inte så vanligt att man kan vistas i en sådan här våtmark som Galärparken, så centralt i en stad och vid en havsvik. Jag tror att den kommer dra till sig en del studiebesök, säger Carolina Sahlén.

Text & bild: Norrtelje Tidning. Publicerad 181006

Playce i Kista närmar sig klartecken

Det börjar närma sig för det stora projektet Playce i Kista. Den 14 december ska ärendet upp i stadsbyggnadsnämnden och Patrik Mehks, vVD för Index Residence, hoppas att första spadtaget ska kunna tas efter att man tillträtt marken under 2027. Investeringen beräknas landa på cirka 4 miljarder.

LÄS MER

Index rekryterar ny bolagsjurist

Katarina Dahlkvist blir ny bolagsjurist på Index Residence AB. Katarina har tidigare arbetat som biträdande jurist på advokatfirman DLA Piper Sweden där hon arbetade med bland annat fastighetsrätt.

LÄS MER