TRYGGHETSPAKET FÖR BOSTADSKÖPARE I BRF. HAVSTORNET

En bostadsaffär att känna sig trygg I

Ett köp av ett nytt hem är ofta den viktigaste investeringen vi gör och kan vara förknippad med många överväganden. Som bostadsutvecklare ser vi ett stort värde i att vara lyhörda för det som är viktigt för våra kunder. Index Residence AB har därför tagit fram ett trygghetspaket med syftet att ge dig som bostadsrättsköpare en ökad trygghet i köpet.

För att ge en ökad trygghet i ditt bostadsköp, då tiden mellan tecknande av bindande avtal och inflyttning är lång, erbjuder vi en marknadsgaranti. En marknadsgaranti är en garanti som Index Residence AB ställer ut för att skydda dig som köpare av en nyproducerad bostad. Den kan ge dig ersättning om du drabbas av ett prisfall på bostadsmarknaden innan du får tillträde till din nya bostad. Många har en bostad sedan tidigare som ska säljas för att kunna betala för den nya bostaden. Marknadsgarantin gör i praktiken så att man kan göra båda dessa affärer till samma marknadsläge – trots att de sker vid olika tidpunkter.

Om värdet på din köpta bostad sjunker med 5 – 15% mellan köp och tillträde kommer Index Residence att ersätta dig som köpare med den värdeminskning som överstiger 5%, tröskelvärdet, utan extra kostnad. Värdeutvecklingen på bostaden avgörs av ett lokalt prisindex som tillhandahålls av Valueguard, som är en etablerad aktör som producerar prisstatistik. Marknadsgarantin begränsar därmed förlusten på din nya bostad vid en eventuell prisnedgång.

Läs mer om Trygghetspaketet på www.norrtaljetorn.se

NU PÅBÖRJAS BYGGET AV HAVSTORNET

Ingen som har passerat hamnen i Norrtälje under fredagen har väl kunnat undgå den gigantiska lyftkran som nu finns på plats för att påbörja bygget av Havstornet. 23 våningar på 23 veckor. Det är planen när bygget av Havstornet nu drar igång i hamnen.

LÄS MER

SÄLJSUCCÉ ORANGERIET

Bara ett par månader efter säljstarten kan Index Residence meddela att nästan hälften av lägenheterna i det innovativa bostadsprojektet i Norrtälje Hamn redan är sålda

LÄS MER